Svátek: Daniel Datum: 17. 12. 2018

Divadlo Pohádka

Repertoár

ZLATOVLÁSKA

Námět: Karel Jaromír Erben, Josef Kainar

Hudba: Jan V. Kovářík

výtvarná spolupráce: andrea waidingerová

dramaturgie, výprava a režie: Tomáš Kraucher

Klasická činoherní výpravná pohádka, známá z mnoha zpracování rozličných autorůpohádkových příběhů. Scénář Josefa Kainara, který byl základem pro našezpracování tohoto pohádkového tématu, vychází z předlohy české lidové pohádky K. J. Erbena a jako takový byl určen pro loutkové divadlo. Přepracování dočinoherní verze se zachováním básnického jazyka a verše neubírá tomutopředstavení na působivosti. Scénické zpracování je postaveno na výpravné scéně,doplněné světelnou divadelní atmosférou a luminiscenčním prostředím s prvky černého divadla. Celé představení je pak orámovánohudbou Jana V. Kováříka, zkušeného autora i interpreta mnoha hudebních žánrů,včetně písniček pro dětského diváka.


Tento titul v letech 1997 - 2008 patřil k úspěšným inscenacím Divadla POHÁDKA Praha. Po několikatelé přestávce se dnes do repertoárové nabídky vrací. Představuje se v "novém realizačním kabátě", ale se stále stejným klasickým pohádkovým posláním.

Inu opět přišel čas: "aby ryba promluvila, aby z vody vyšla síla, aby moucha rádcem byla ..." A tak se opět setkáváme se známými postavami pohádky – Zlým králem,kterému se dostává možnosti porozumět řeči zvířat, jeho sloužícím Jiříkem – jenžpřes přísný zákaz ochutná kouzelného jídla, a proto je vyhnán do světa, abyvyhledal princeznu Zlatovlásku. Jiřík na své cestě za Zlatovláskou díky získanéschopnosti porozumění všem hlasům a svému dobrému srdci získává řadu přátel - jak mezi lidmi, tak mezi zvířátky. Aniž by předem tušil, kterak jejichpřátelství a pomoc bude potřebovat.


Realizace představení je určená do prostředí divadel, kinosálů a kulturních zařízení za dodržení základních rozměrů hrací plochy – výška 3 m, šířka 5 m, hloubka 4 m. ALESPOŇ MINIMÁLNÍ ZATEMNĚNÍ SÁLU. Vstup do hracího prostoru 150 minut před vstupem diváků. Nasvícené jeviště – stmívací pult (zařízení k dispozici pro technika DP). Přípoj 220 V v prostoru jeviště. Zázemí pro účinkující. Přítomnost místního technika.


stáhnout plakát představení fotografie z představení